ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดตเมื่อ: 06 ตุลาคม 2564 (16:35)
SET : GPI

1.99 THB

เปลี่ยนแปลง: -0.05

(%เปลี่ยนแปลง): -2.45

ปริมาณ (หุ้น)
954,000

ราคาสูงสุด
2.04

ราคาต่ำสุด
1.96

มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
1,896,311