ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดตเมื่อ: 14 พฤษภาคม 2564 (16:38)
SET : GPI

1.78 THB

เปลี่ยนแปลง: +0.10

(%เปลี่ยนแปลง): 5.95

ปริมาณ (หุ้น)
13,211,800

ราคาสูงสุด
1.91

ราคาต่ำสุด
1.76

มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
24,113,186