ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดตเมื่อ: 05 มิถุนายน 2563 (16:9)
SET : GPI

1.25 THB

เปลี่ยนแปลง: +0.06

(%เปลี่ยนแปลง): 5.04

ปริมาณ (หุ้น)
1,281,600

ราคาสูงสุด
1.25

ราคาต่ำสุด
1.19

มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
1,575,376