ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 09 กรกฎาคม 2564 ถึง 06 ตุลาคม 2564

วันที่ ราคาเปิด High ต่ำสุด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 08 กันยายน 2564 ถึง 21 กันยายน 2564 )
1.93 2.28 1.90 2.12 23,762,600 49,842,236
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 10 สิงหาคม 2564 ถึง 07 กันยายน 2564 )
2.12 2.12 1.57 1.93 26,905,200 49,942,269
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06 ตุลาคม 2564 1.96 2.04 1.96 1.99 954,000 1,896,311
05 ตุลาคม 2564 2.06 2.06 2.00 2.04 699,800 1,422,450
04 ตุลาคม 2564 1.98 2.04 1.98 2.02 513,600 1,031,802
01 ตุลาคม 2564 1.98 1.99 1.95 1.98 522,900 1,032,342
30 กันยายน 2564 1.99 2.02 1.98 1.98 1,086,700 2,161,719
29 กันยายน 2564 2.06 2.06 1.99 1.99 975,400 1,962,709
28 กันยายน 2564 2.04 2.08 2.02 2.06 515,600 1,052,560
27 กันยายน 2564 2.10 2.10 2.02 2.02 952,200 1,954,964
23 กันยายน 2564 2.12 2.14 2.08 2.08 1,642,100 3,473,168
22 กันยายน 2564 2.10 2.14 2.08 2.12 764,600 1,615,788
21 กันยายน 2564 2.12 2.12 2.02 2.12 1,400,600 2,927,404
20 กันยายน 2564 2.18 2.28 2.06 2.08 10,947,800 23,819,368
17 กันยายน 2564 2.02 2.14 2.02 2.14 2,690,100 5,594,476
16 กันยายน 2564 2.06 2.06 2.00 2.02 1,278,300 2,577,230
15 กันยายน 2564 2.02 2.06 2.02 2.02 696,600 1,412,726
14 กันยายน 2564 2.04 2.08 2.02 2.06 1,066,000 2,184,262
13 กันยายน 2564 2.00 2.10 1.99 2.04 1,989,300 4,103,930
10 กันยายน 2564 1.93 2.04 1.92 1.97 1,700,500 3,370,043
09 กันยายน 2564 1.96 1.96 1.92 1.93 1,125,100 2,179,070
08 กันยายน 2564 1.93 1.96 1.90 1.96 868,300 1,673,727
07 กันยายน 2564 1.94 1.96 1.90 1.93 798,500 1,534,400
06 กันยายน 2564 1.90 1.94 1.90 1.94 699,000 1,346,918
03 กันยายน 2564 1.91 1.93 1.89 1.91 369,400 703,417
02 กันยายน 2564 1.87 1.92 1.87 1.90 415,100 788,022
01 กันยายน 2564 1.93 1.94 1.89 1.89 628,000 1,195,767
31 สิงหาคม 2564 1.93 1.97 1.92 1.92 827,000 1,600,880
30 สิงหาคม 2564 1.91 1.95 1.90 1.93 549,900 1,058,434
27 สิงหาคม 2564 1.89 1.91 1.87 1.89 500,300 947,638
26 สิงหาคม 2564 1.91 1.91 1.88 1.89 421,100 795,204
25 สิงหาคม 2564 1.89 1.90 1.86 1.87 407,800 766,954
24 สิงหาคม 2564 1.89 1.93 1.87 1.90 663,000 1,254,470
23 สิงหาคม 2564 1.87 1.93 1.86 1.89 1,865,900 3,547,934
20 สิงหาคม 2564 1.84 1.85 1.83 1.83 438,100 806,785
19 สิงหาคม 2564 1.82 1.85 1.81 1.82 480,000 874,767
18 สิงหาคม 2564 1.79 1.84 1.79 1.82 851,100 1,547,322
17 สิงหาคม 2564 1.74 1.85 1.73 1.78 2,954,800 5,321,781
16 สิงหาคม 2564 1.60 1.70 1.57 1.67 3,604,400 5,886,667
13 สิงหาคม 2564 1.99 1.99 1.85 1.86 8,794,700 16,597,629
11 สิงหาคม 2564 2.08 2.08 2.00 2.04 953,200 1,945,306
10 สิงหาคม 2564 2.12 2.12 2.06 2.08 683,900 1,421,974
09 สิงหาคม 2564 2.06 2.12 2.04 2.08 3,096,800 6,453,366
06 สิงหาคม 2564 2.06 2.06 2.00 2.04 930,500 1,882,324
05 สิงหาคม 2564 2.04 2.08 2.02 2.06 1,716,300 3,503,290
04 สิงหาคม 2564 2.08 2.08 2.02 2.02 1,480,100 3,017,318
03 สิงหาคม 2564 2.00 2.08 2.00 2.08 880,300 1,799,924
02 สิงหาคม 2564 2.08 2.08 1.99 2.02 1,825,800 3,707,588
30 กรกฎาคม 2564 2.22 2.28 2.08 2.08 8,853,600 19,398,136
29 กรกฎาคม 2564 2.06 2.14 2.06 2.14 2,033,500 4,299,022
27 กรกฎาคม 2564 2.06 2.14 2.06 2.08 1,852,000 3,870,900
23 กรกฎาคม 2564 2.12 2.12 2.08 2.08 1,161,300 2,432,262
22 กรกฎาคม 2564 2.12 2.16 2.10 2.10 2,059,600 4,389,214
21 กรกฎาคม 2564 2.10 2.14 2.06 2.10 2,551,200 5,353,666
20 กรกฎาคม 2564 2.20 2.20 2.04 2.08 6,790,200 14,310,188
19 กรกฎาคม 2564 2.20 2.24 2.18 2.22 6,275,300 13,848,132
16 กรกฎาคม 2564 2.16 2.36 2.14 2.30 24,146,900 55,117,748
15 กรกฎาคม 2564 2.16 2.18 2.14 2.14 1,536,300 3,302,464
14 กรกฎาคม 2564 2.16 2.20 2.12 2.14 2,959,600 6,377,270
13 กรกฎาคม 2564 2.20 2.22 2.14 2.16 3,388,200 7,377,714
12 กรกฎาคม 2564 2.08 2.18 2.04 2.14 5,016,400 10,652,970
09 กรกฎาคม 2564 2.00 2.10 1.99 2.04 4,115,800 8,383,946

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น