ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564

วันที่ ราคาเปิด High ต่ำสุด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 12 เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2564 )
1.72 1.78 1.65 1.71 4,857,200 8,301,731
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 12 มีนาคม 2564 ถึง 09 เมษายน 2564 )
1.66 2.12 1.66 1.75 48,923,600 91,751,491
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 พฤษภาคม 2564 1.76 1.91 1.76 1.78 13,211,800 24,113,186
13 พฤษภาคม 2564 1.76 1.77 1.64 1.68 2,176,700 3,715,818
12 พฤษภาคม 2564 1.70 1.75 1.67 1.74 924,800 1,593,473
11 พฤษภาคม 2564 1.69 1.71 1.66 1.70 1,157,000 1,954,908
10 พฤษภาคม 2564 1.68 1.69 1.66 1.68 190,600 318,476
07 พฤษภาคม 2564 1.68 1.69 1.66 1.67 158,100 264,378
06 พฤษภาคม 2564 1.65 1.68 1.65 1.68 384,100 639,177
05 พฤษภาคม 2564 1.70 1.70 1.67 1.67 195,300 328,361
30 เมษายน 2564 1.70 1.71 1.68 1.70 499,900 847,115
29 เมษายน 2564 1.70 1.72 1.70 1.70 164,400 279,769
28 เมษายน 2564 1.70 1.72 1.70 1.71 173,100 295,452
27 เมษายน 2564 1.70 1.73 1.69 1.70 380,700 648,762
26 เมษายน 2564 1.73 1.76 1.72 1.72 87,300 151,207
23 เมษายน 2564 1.76 1.76 1.69 1.71 201,800 347,318
22 เมษายน 2564 1.78 1.78 1.75 1.75 331,500 583,594
21 เมษายน 2564 1.75 1.77 1.74 1.77 356,700 627,588
20 เมษายน 2564 1.73 1.75 1.72 1.75 755,600 1,310,211
19 เมษายน 2564 1.65 1.72 1.65 1.71 410,900 696,874
16 เมษายน 2564 1.66 1.69 1.66 1.68 618,800 1,034,947
12 เมษายน 2564 1.72 1.73 1.66 1.70 1,540,800 2,605,778
09 เมษายน 2564 1.74 1.77 1.74 1.75 641,300 1,130,997
08 เมษายน 2564 1.76 1.78 1.73 1.74 1,625,300 2,834,553
07 เมษายน 2564 1.76 1.79 1.74 1.78 1,834,100 3,236,442
05 เมษายน 2564 1.90 1.90 1.82 1.84 1,338,900 2,496,179
02 เมษายน 2564 1.88 1.93 1.86 1.89 3,373,900 6,413,749
01 เมษายน 2564 1.87 1.89 1.86 1.87 1,004,500 1,881,493
31 มีนาคม 2564 1.85 1.91 1.85 1.86 2,134,300 4,010,415
30 มีนาคม 2564 1.85 1.87 1.83 1.85 1,702,500 3,148,559
29 มีนาคม 2564 1.89 1.89 1.82 1.84 946,800 1,742,967
26 มีนาคม 2564 1.88 1.89 1.82 1.84 1,549,300 2,861,317
25 มีนาคม 2564 1.93 1.94 1.85 1.87 3,656,200 6,910,250
24 มีนาคม 2564 1.98 2.12 1.96 1.96 14,565,000 29,297,704
23 มีนาคม 2564 1.82 1.85 1.80 1.81 2,347,500 4,276,676
22 มีนาคม 2564 1.79 1.83 1.76 1.82 2,115,400 3,808,443
19 มีนาคม 2564 1.73 1.87 1.72 1.78 6,524,500 11,647,796
18 มีนาคม 2564 1.68 1.74 1.68 1.74 1,792,500 3,070,052
17 มีนาคม 2564 1.71 1.71 1.69 1.69 297,800 503,399
16 มีนาคม 2564 1.69 1.71 1.68 1.71 478,100 809,619
15 มีนาคม 2564 1.73 1.73 1.67 1.69 551,800 926,423
12 มีนาคม 2564 1.66 1.70 1.66 1.70 443,900 744,458
11 มีนาคม 2564 1.76 1.76 1.70 1.70 934,200 1,618,894
10 มีนาคม 2564 1.71 1.75 1.69 1.74 1,566,800 2,717,339
09 มีนาคม 2564 1.65 1.71 1.65 1.69 509,400 861,898
08 มีนาคม 2564 1.67 1.68 1.64 1.64 817,400 1,363,434
05 มีนาคม 2564 1.70 1.70 1.66 1.67 325,500 543,169
04 มีนาคม 2564 1.70 1.71 1.66 1.68 500,400 841,566
03 มีนาคม 2564 1.66 1.70 1.65 1.70 416,500 698,080
02 มีนาคม 2564 1.62 1.68 1.62 1.67 714,300 1,180,047
01 มีนาคม 2564 1.61 1.65 1.58 1.62 639,400 1,034,475
25 กุมภาพันธ์ 2564 1.69 1.69 1.60 1.63 672,700 1,094,869
24 กุมภาพันธ์ 2564 1.75 1.75 1.66 1.69 854,200 1,459,006
23 กุมภาพันธ์ 2564 1.62 1.77 1.59 1.72 5,318,200 9,012,284
22 กุมภาพันธ์ 2564 1.66 1.71 1.58 1.63 6,809,600 11,209,152
19 กุมภาพันธ์ 2564 1.67 1.82 1.67 1.76 9,869,600 17,174,625
18 กุมภาพันธ์ 2564 1.63 1.63 1.55 1.63 2,669,600 4,259,357
17 กุมภาพันธ์ 2564 1.54 1.64 1.53 1.63 5,781,800 9,284,512
16 กุมภาพันธ์ 2564 1.41 1.54 1.41 1.49 3,557,500 5,244,651
15 กุมภาพันธ์ 2564 1.40 1.42 1.40 1.41 213,300 300,268
11 กุมภาพันธ์ 2564 1.41 1.43 1.40 1.41 470,100 662,112
10 กุมภาพันธ์ 2564 1.41 1.41 1.40 1.41 130,900 184,452

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น