เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

GPI คือ ผู้นำสร้างสรรค์การจัดกิจกรรม ให้บริการข่าวสาร ข้อมูล สาระ
เพื่อสร้างประสบการณ์ และความบันเทิง ที่น่าประทับใจ
ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ยานยนต์
มุ่งมั่นผลิตสื่อ เผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านยานยนต์ที่มีคุณภาพอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภค
มุ่งมั่นพัฒนางานกิจกรรมด้านยานยนต์ทุกประเภทให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
สร้างแบรนด์สินค้าที่มีคุณค่าสูงและทันสมัยในวงการยานยนต์
สร้างความพึงพอใจสุงสุดให้แก่ลูกค้า คู่ค้า สังคม แบบมืออาชีพ
มุ่งมั่นที่จะสรรหานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านงานกิจกรรมยานยนต์ เพื่อมอบประสบการณ์ดี ๆ ให้ลูกค้าอยู่เสมอ
มุ่งมั่นจะสร้างองค์กรให้มีคุณค่าสูง โดดเด่น และทันสมัยในวงการยานยนต์
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มุ่งมั่นจะสร้างรากฐานองค์กรด้วยค่านิยมซึ่งทำให้เราโดดเด่นและแตกต่างจากผู้อื่น
สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยการสร้างผลกำไร และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลบริษัท

"กรังด์ปรีซ์"

เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2513 ภายใต้ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจํากัดกรังด์ปรีซ์” โดย นายปราจิน เอี่ยมลําเนา เพื่อประกอบ ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนิตยสารด้านยานยนต์ ในเวลาต่อมาเมื่อธุรกิจได้ขยายตัวขึ้น นายปราจิน เอี่ยมลําเนา จึงได้จัดตั้ง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท โดยภายหลังบริษัทได้ขยายธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยการออกนิตยสารทั้งด้านยานยนต์และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมอีกหลายฉบับ ได้แก่ นิตยสารมอเตอร์ไซค์ นิตยสารออฟโรด นิตยสารเอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต นิตยสารการาจไลฟ์ และหนังสือพิมพ์ยวดยาน และจากความสําเร็จดังกล่าว บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจไปยัง ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ โดยงานแสดงสินค้าที่สําคัญของบริษัท ได้แก่ งาน Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็นงานแสดงยานยนต์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย และงาน Bangkok Used Car Show รวมถึงกิจกรรมส่งเสริม การตลาดที่สําคัญของบริษัท เช่น การจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ และการจัดการแข่งขันรถยนต์ออฟโรด เป็นต้น


ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

 • กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  • ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition)
   ปัจจุบันบริษัทจัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงยานยนต์ ดังนี้
   • งาน Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ รถต้นแบบยนตรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เทคโนโลยี เครื่องเสียงรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ซึ่งงาน Bangkok International Motor Show จัดเป็นหนึ่งในงานแสดงยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญงานหนึ่งของโลก โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2522 และต่อมาได้รับการรับรองจาก Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA) ซึ่งเป็นสมาคมที่รับรองการจัดงานมหกรรมยานยนต์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพียงประเทศละ 1 งานเท่านั้น จึงเป็นการยกระดับงาน Bangkok International Motor Show ให้ขึ้นเทียบชั้นกับงานมอเตอร์โชว์ชั้นนำของโลก ทั้งนี้ ปัจจุบันงาน Bangkok International Motor Show ใช้พื้นที่จัดงานประมาณ 170,000 ตารางเมตร
   • งาน Bangkok Used Car Show เป็นงานแสดงและจำหน่ายรถยนต์หรูมือสอง และรถยนต์มือสองคุณภาพดี จากผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่มีชื่อเสียง โดยงาน Bangkok Used Car Show จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2552 ทั้งนี้ ปัจจุบันงาน Bangkok Used Car Show มีพื้นที่จัดงานประมาณ 20,000 ตารางเมตร
    ทั้งนี้ งานแสดงสินค้าทั้ง 2 งาน จะจัดควบคู่กันเป็นประจำในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี โดยจัดที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
   • ในปี 2562 บริษัทได้จัดงาน Yangon International Motor Show ประเทศเมียนมาขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าชมงานประมาณ 20,000 คน และจำนวนยานพาหนะที่มาจัดในงานสามารถขายรถได้ประมาณ 121 คัน โดยมี 6 บริษัทรถยนต์เข้ามาร่วมแสดงงานในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และจะดำเนินการจัดงานดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในช่วงต้นปี 2563
  • ธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
   บริษัทเป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยบริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งที่เป็นกิจกรรมของบริษัทเอง ได้แก่ การจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ (Motor Sport) การแข่งขันรถยนต์ควอเตอร์ไมล์ การแข่งขันรถยนต์ออฟโรด และการจัดการ แข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ รวมทั้งบริษัทยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทจะทําหน้าที่ หลักเป็นผู้จัดวางแผนการจัดงาน จัดหาสถานที่การจัดงาน ติดต่อประสานงานระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ประชาสัมพันธ์ งาน จัดเตรียมสาธารณูปโภค และเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดเก็บสถานที่หลังการจัดงาน ตัวอย่างของกิจกรรมการตลาด ที่บริษัทจัดตามความต้องการของลูกค้า เช่น งานทดสอบสมรรถนะของยานยนต์ชั้นนําในประเทศไทย กิจกรรมแรลลี่รถยนต์ และคาราวานท่องเที่ยว และกิจกรรมคอร์สอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย เป็นต้น โดยงานทดสอบสมรรถนะของยานยนต์ ชั้นนําในประเทศไทย ถือเป็นการจัดกิจกรรมการตลาดที่สําคัญงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทมีผลงานการจัดกิจกรรมให้กับ ยานยนต์ชั้นนําเกือบทุกค่าย เช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยู เชฟโรเลต ฮอนด้า และโตโยต้า เป็นต้น

   และในปี 2562 บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ คือ eRacing Sport โดยเป็นผู้จัดแข่งขันเกมแข่งรถเสมือนจริง Gran Turismo Sport (GT Sport) สนามใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ในปีนี้แล้ว 4 ครั้ง ครั้งแรกภายในงาน Bangkok International Motor Show 2019 เมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม 2562 และครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ

 • กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่
  • ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
   บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เช่น นิตยสารกรังด์ปรีซ์ นิตยสารออฟโรด นิตยสารมอเตอร์ไซค์ นิตยสารเอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต และหนังสือพิมพ์ยวดยาน เป็นต้น รวมถึงนิตยสารเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) เช่น นิตยสารการาจไลฟ์ เป็นต้น
  • ธุรกิจสื่อออนไลน์
   บริษัทเป็นผู้ผลิตสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อาทิ นิตยสารในรูปแบบดิจิทัล สื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ (Website) เช่น www.grandprix.co.th, www.xo-autosport.com, www.motorcycmagazine.com เป็นต้น และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ตัวอย่างเช่น Facebook : Grand Prix Online, XO Autosport, Motorcycle Magazine, Off Road Magazine และ Garage Life Thailand ซึ่งมีผู้ติดตามรวมกว่า 1,300,000 คน อีกทั้งบริษัทยังมีการพัฒนาธุรกิจไปยังสื่อรูปแบบอื่นๆ เช่น สื่อภาพเคลื่อนไหวใน YouTube รวมถึงมีการร่วมทุนกับพันธมิตรพัฒนาแอปพลิเคชัน Car Buddy By GPI เพื่อเป็นช่องทางขยายธุรกิจด้านออนไลน์ต่อไปในอนาคตเพิ่มเติมอีกด้วย บริษัทจึงได้ร่วมจัดตั้งบริษัทใหม่ ระหว่าง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อเป็นการขยายธุรกิจทางด้านดิจิทัลมีเดีย และเพิ่มช่องทางในการจัดเก็บข้อมูล
 • กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์

  บริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตและจัดส่งสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ อาทิ หนังสือ นิตยสาร วารสาร แค็ตตาล็อก แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ ปฏิทิน และสิ่งพิมพ์อื่นๆ แบบครบวงจร และได้ขยายฐานลูกค้าใหม่ในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้บริการงานพิมพ์ต่างๆ กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรใหม่สำหรับงานพิมพ์แล้ว เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ประเภทงานพิมพ์แพ็กเกจจิ้ง ซึ่งเป็นตลาดที่ยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเครื่องจักรใหม่มีขีดความสามารถในการพิมพ์ที่รวดเร็วขึ้น เฉลี่ยชั่วโมงละ 1.4 หมื่นแผ่น จากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ชั่วโมงละ 8 พันแผ่น และยังมีความคมชัดสูง รวมถึงสีสันที่สดใสยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจรับจ้างพิมพ์

ประวัติความเป็นมา

 1. เมษายน 2563

  • คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด (“True Energy”) โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 250 ล้านบาท คิดเป็น จำนวน 700,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 25.45 ของหุ้น โดยเป็นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse Derived Fuel) ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 9 เมกกะวัตต์ โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผนและคาดว่าจะมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564
 2. มกราคม 2562

  • บริษัทได้จัดงาน Yangon International Motor Show ที่ประเทศเมียนมาขึ้นครั้งแรกในปี 2562 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2562 โดยมีผู้เข้าชมงานรวมประมาณ 20,000 คน และจำนวนยานพาหนะที่มาจัดในงานสามารถขายรถได้ประมาณ 121 คัน โดยมี 6 บริษัทรถยนต์เข้ามาร่วมแสดงงานในครั้งนี้

  มีนาคม 2562

  • บริษัทจัดงานแข่งขัน eRacing Sport โดยเป็นผู้จัดแข่งขันเกมแข่งรถเสมือนจริง Gran Turismo Sport (GT Sport) สนามใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ขึ้นครั้งแรกในปี 2562 โดยจัดแข่งขันในปีนี้แล้ว 4 ครั้ง ครั้งแรกภายในงาน Bangkok International Motor Show 2019 เมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม 2562 และครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

  พฤศจิกายน 2562

  • บริษัทได้เข้าทำการซื้อหุ้นของบริษัท คิง ออฟ ออโต้ โปรดักท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดงานแสดงรถยนต์มือสอง และรถใหม่ ภายใต้ชื่องาน “Fast Auto Show” โดยได้ขอซื้อหุ้นจำนวน 15% ของทุนจดทะเบียน เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้จัดงานแสดงยานยนต์รายย่อย และเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
  • บริษัทได้ร่วมจัดตั้งบริษัทใหม่ ระหว่าง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อเป็นการขยายธุรกิจทางด้านดิจิทัลมีเดีย และเพิ่มช่องทางในการจัดเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันในชื่อ “Car Buddy By GPI” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ค้นหาอู่หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ ตามประเภทของการซ่อมบำรุงและยี่ห้อของรถยนต์
 3. 2561

  • บริษัทได้จัดซื้อเครื่องพิมพ์ RMGT รุ่น 1050ST-5 + LED UV เพื่อนำมาทดแทนเครื่องพิมพ์ตัวเดิมที่ใช้งานอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจรับจ้างพิมพ์
  • จัดตั้งบริษัท Grand Prix International (Myanmar) Ltd. ในประเทศเมียนมา เพื่อรองรับการจัดงาน Yangon International Motor Show ครั้งที่ 1 ณ ประเทศเมียนมา
  • ร่วมมือกันระหว่าง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ในโครงการพัฒนาดิจิทัลมีเดีย และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของสื่อและกิจกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ในกลุ่ม GPI
 4. ธันวาคม 2560

  • บริษัทได้เปิดจำหน่ายหุ้นสามัญ IPO ให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 100 ล้านหุ้น ในราคา 3.50 บาท/หุ้น และเริ่มต้นซื้อขายหลักทรัพย์ GPI ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
 5. 2559

  • บริษัทได้เริ่มจัดทำเว็บไซต์หลักของบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ www.grandprix.co.th เพื่อเป็นสื่อหลักและศูนย์กลางในการนำเสนอข่าวสารและเนื้อหาสาระทางด้านยานยนต์
 6. กันยายน 2557

  • บริษัทฯ ได้ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
 7. มีนาคม 2554

  • จัดงาน “The 31st Bangkok International Motor Show” โดยได้ย้ายสถานที่จัดงานมายังที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 8. กรกฎาคม 2552

  • จัดงานมหกรรมยานยนต์รถมือสองและยนต์กรรมนำเข้า (Bangkok Used Car & Imported Car Show) ขึ้นครั้งแรกที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 9. เมษายน 2541

  • จัดงาน “The 19th International Bangkok Motor Show” โดยได้ย้ายสถานที่จัดงานมายังที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกรุงเทพมหานคร (ไบเทค บางนา)
 10. เมษายน 2529

  • จัดงาน “Bangkok Motor Show” ครั้งที่ 7 และได้เปลี่ยนชื่องานเป็น “The 7th International Bangkok Motor Show”
 11. เมษายน 2525

  • บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายนิตยสารด้านยานยนต์
 12. พฤศจิกายน 2523

  • จัดงาน “Bangkok Motor Show” ครั้งที่ 2 โดยได้ย้ายสถานที่จัดงานมายังสวนอัมพร
 13. เมษายน 2522

  • จัดงาน “มหกรรมรถยนต์” ครั้งที่ 1 (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Bangkok International Motor Show) ขึ้นครั้งแรกที่สวนลุมพินี
 14. ตุลาคม 2513

  • ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดกรังด์ปรีซ์
  • เปิดตัวนิตยสารฉบับแรก คือ “นิตยสารกรังด์ปรีซ์” ซึ่งเป็นนิตยสารที่รวบรวมเนื้อหาในวงการ ยานยนต์ การทดสอบรถ ข้อมูลรถใหม่ งานแสดงรถยนต์ ข้อมูลทางด้านเทคนิค รวมถึงกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาเกี่ยวกับรถยนต์ ฯลฯ

แผนภูมิองค์กร

โครงสร้างการจัดการ

นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา

ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ

นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบ

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

กรรมการตรวจสอบ

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการตรวจสอบ

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

กรรมการบริหาร

นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา

กรรมการบริหาร

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการบริหาร

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่่ยง

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

กรรมการบริหารความเสี่่ยง

นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา

กรรมการบริหารความเสี่่ยง

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการบริหารความเสี่่ยง

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาดและการขาย

นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านผลิตสื่อ

คุณขวัญชนก ออละเอี่ยม

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีเเละการเงิน

รางวัลและการรับรอง

 • รางวัลชนะเลิศ Bronze Award
  ประเภท โปสเตอร์ (Poster) - โปสเตอร์มอเตอร์โชว์ครั้งที่ 38
  ปี 2017 / 2560
 • รางวัลชนะเลิศ Bronze Award

  ประเภท นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น  (Sheetfed Magazines and Journals) - Bronze Award นิตยสาร Vintage Life ฉบับ 13
  ปี 2017 / 2560

 • รางวัลรองชนะเลิศ SILVER AWARD

  ประเภท นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น
  Sheetfed Magazine And Journals
  ปี 2016 / 2559

 • รางวัลรองชนะเลิศ SILVER AWARD

  ประเภท แค็ตตาล็อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า
  Brochures,Booklets, Catalogues and Newsletter – More than 16 pages excluding cover
  ปี 2016 / 2559

 • รางวัลรองชนะเลิศ BRONZE AWARD

  ประเภท โปสเตอร์
  Poster
  ปี 2015 / 2558

 • รางวัลรองชนะเลิศ BRONZE AWARD

  ประเภท นิตยสาร วาสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น
  Sheetfed Magazines And Journals
  ปี 2015 / 2558

 • รางวัลรองชนะเลิศ SILVER AWARD

  ประเภท นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น
  Sheetfed Magazines And Journals
  ปี 2014 / 2557