เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

GPI คือ ผู้นำสร้างสรรค์การจัดกิจกรรม ให้บริการข่าวสาร ข้อมูล สาระ
เพื่อสร้างประสบการณ์ และความบันเทิง ที่น่าประทับใจ
ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ยานยนต์
มุ่งมั่นผลิตสื่อ เผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านยานยนต์ที่มีคุณภาพอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภค
มุ่งมั่นพัฒนางานกิจกรรมด้านยานยนต์ทุกประเภทให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
สร้างแบรนด์สินค้าที่มีคุณค่าสูงและทันสมัยในวงการยานยนต์
สร้างความพึงพอใจสุงสุดให้แก่ลูกค้า คู่ค้า สังคม แบบมืออาชีพ
มุ่งมั่นที่จะสรรหานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านงานกิจกรรมยานยนต์ เพื่อมอบประสบการณ์ดี ๆ ให้ลูกค้าอยู่เสมอ
มุ่งมั่นจะสร้างองค์กรให้มีคุณค่าสูง โดดเด่น และทันสมัยในวงการยานยนต์
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มุ่งมั่นจะสร้างรากฐานองค์กรด้วยค่านิยมซึ่งทำให้เราโดดเด่นและแตกต่างจากผู้อื่น
สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยการสร้างผลกำไร และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลบริษัท

"กรังด์ปรีซ์"

เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2513 ภายใต้ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจํากัดกรังด์ปรีซ์” โดย นายปราจิน เอี่ยมลําเนา เพื่อประกอบ ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนิตยสารด้านยานยนต์ ในเวลาต่อมาเมื่อธุรกิจได้ขยายตัวขึ้น นายปราจิน เอี่ยมลําเนา จึงได้จัดตั้ง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท โดยภายหลังบริษัทได้ขยายธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยการออกนิตยสารทั้งด้านยานยนต์และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมอีกหลายฉบับ ได้แก่ นิตยสารมอเตอร์ไซค์ นิตยสารออฟโรด นิตยสารเอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต นิตยสารการาจไลฟ์ และหนังสือพิมพ์ยวดยาน และจากความสําเร็จดังกล่าว บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจไปยัง ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ โดยงานแสดงสินค้าที่สําคัญของบริษัท ได้แก่ งาน Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็นงานแสดงยานยนต์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย และงาน Bangkok Used Car Show รวมถึงกิจกรรมส่งเสริม การตลาดที่สําคัญของบริษัท เช่น การจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ และการจัดการแข่งขันรถยนต์ออฟโรด เป็นต้น


ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

 • กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  • ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition)
   ปัจจุบันบริษัทฯ จัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงยานยนต์ ดังนี้
   • งาน Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ รถต้นแบบ ยนตรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เทคโนโลยี เครื่องเสียงรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ซึ่งงาน Bangkok International Motor Show จัดเป็นหนึ่งในงานแสดงยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่และมีความสําคัญงานหนึ่งของโลก โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2522
   • งาน Bangkok Used Car Show เป็นงานแสดงและจําหน่ายรถยนต์หรูมือสอง และรถยนต์มือสองคุณภาพดี จากผู้จําหน่าย รถยนต์มือสองที่มีชื่อเสียง โดยงาน Bangkok Used Car Show จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2552 ทั้งนี้ งานแสดงสินค้าทั้ง 2 งาน จะจัดควบคู่กันเป็นประจําในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี โดยจัดที่ศูนย์แสดง สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • ธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
   บริษัทเป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยบริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งที่เป็นกิจกรรมของบริษัทเอง ได้แก่ การจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ (Motor Sport) การแข่งขันรถยนต์ควอเตอร์ไมล์ การแข่งขันรถยนต์ออฟโรด และการจัดการ แข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ รวมทั้งบริษัทยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทจะทําหน้าที่ หลักเป็นผู้จัดวางแผนการจัดงาน จัดหาสถานที่การจัดงาน ติดต่อประสานงานระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ประชาสัมพันธ์ งาน จัดเตรียมสาธารณูปโภค และเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดเก็บสถานที่หลังการจัดงาน ตัวอย่างของกิจกรรมการตลาด ที่บริษัทจัดตามความต้องการของลูกค้า เช่น งานทดสอบสมรรถนะของยานยนต์ชั้นนําในประเทศไทย กิจกรรมแรลลี่รถยนต์ และคาราวานท่องเที่ยว และกิจกรรมคอร์สอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย เป็นต้น โดยงานทดสอบสมรรถนะของยานยนต์ ชั้นนําในประเทศไทย ถือเป็นการจัดกิจกรรมการตลาดที่สําคัญงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทมีผลงานการจัดกิจกรรมให้กับ ยานยนต์ชั้นนําเกือบทุกค่าย เช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยู เชฟโรเลต ฮอนด้า และโตโยต้า เป็นต้น

 • กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่
  • ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
   บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เช่น นิตยสารกรังด์ปรีซ์ นิตยสารออฟโรด นิตยสารมอเตอร์ไซค์ นิตยสารเอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต และหนังสือพิมพ์ยวดยาน เป็นต้น รวมถึงนิตยสารเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) เช่น นิตยสารการาจไลฟ์ เป็นต้น
  • ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
   บริษัทเป็นผู้ผลิตสื่อรูปแบบใหม่ในรูปแบบดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง และนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อาทิ นิตยสารในรูปแบบดิจิทัล สื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ (Website) สื่อภาพเคลื่อนไหวใน YouTube
 • กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์

  บริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตและจัดส่งสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ อาทิ หนังสือ นิตยสาร วารสาร แค็ตตาล็อก แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ ปฏิทิน และสิ่งพิมพ์อื่นๆ แบบครบวงจรให้แก่บริษัทอื่น

ประวัติความเป็นมา

 1. สิงหาคม 2561

  • จัดซื้อเครื่องพิมพ์ RMGT รุ่น 1050ST-5 + LED UV เพื่อนำมาทดแทนเครื่องพิมพ์ตัวเดิมที่ใช้งานอยู่
 2. ธันวาคม 2560

  • บริษัทได้เปิดจำหน่ายหุ้นสามัญ IPO ให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 100 ล้าน ในราคา 3.50 บาท/หุ้น
 3. 2559

  • บริษัทได้เริ่มจัดทำเว็บไซด์หลักของบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ www.grandprix.co.th เพื่อเป็นสือหลักและศุนย์กลางในการนำเสนอข่าวสารและเนื้อหาสาระทางด้านยานยนต์
 4. กันยายน 2557

  • บริษัทฯ ได้ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
 5. มีนาคม 2554

  • จัดงาน “The 31st Bangkok International Motor Show” โดยได้ย้ายสถานที่จัดงานมายังที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 6. กรกฎาคม 2552

  • จัดงานมหกรรมยานยนต์รถมือสองและยนต์กรรมนำเข้า (Bangkok Used Car & Imported Car Show) ขึ้นครั้งแรกที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 7. เมษายน 2541

  • จัดงาน “The 19th International Bangkok Motor Show” โดยได้ย้ายสถานที่จัดงานมายังที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกรุงเทพมหานคร (ไบเทค บางนา)
 8. เมษายน 2529

  • จัดงาน “Bangkok Motor Show” ครั้งที่ 7 และได้เปลี่ยนชื่องานเป็น “The 7th International Bangkok Motor Show”
 9. เมษายน 2525

  • บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายนิตยสารด้านยานยนต์
 10. พฤศจิกายน 2523

  • จัดงาน “Bangkok Motor Show” ครั้งที่ 2 โดยได้ย้ายสถานที่จัดงานมายังสวนอัมพร
 11. เมษายน 2522

  • จัดงาน “มหกรรมรถยนต์” ครั้งที่ 1 (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Bangkok International Motor Show) ขึ้นครั้งแรกที่สวนลุมพินี
 12. ตุลาคม 2513

  • ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดกรังด์ปรีซ์
  • เปิดตัวนิตยสารฉบับแรก คือ “นิตยสารกรังด์ปรีซ์” ซึ่งเป็นนิตยสารที่รวบรวมเนื้อหาในวงการ ยานยนต์ การทดสอบรถ ข้อมูลรถใหม่ งานแสดงรถยนต์ ข้อมูลทางด้านเทคนิค รวมถึงกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาเกี่ยวกับรถยนต์ ฯลฯ

แผนภูมิองค์กร

โครงสร้างการจัดการ

นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ

คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาดและการขาย

คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ

คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านผลิตสื่อ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาดและการขาย

คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ

คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านผลิตสื่อ

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาดและการขาย

คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ

คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านผลิตสื่อ

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาดและการขาย

คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ

คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านผลิตสื่อ

รางวัลและการรับรอง

 • รางวัลชนะเลิศ Bronze Award
  ประเภท โปสเตอร์ (Poster) - โปสเตอร์มอเตอร์โชว์ครั้งที่ 38
  ปี 2017 / 2560
 • รางวัลชนะเลิศ Bronze Award

  ประเภท นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น  (Sheetfed Magazines and Journals) - Bronze Award นิตยสาร Vintage Life ฉบับ 13
  ปี 2017 / 2560

 • รางวัลรองชนะเลิศ SILVER AWARD

  ประเภท นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น
  Sheetfed Magazine And Journals
  ปี 2016 / 2559

 • รางวัลรองชนะเลิศ SILVER AWARD

  ประเภท แค็ตตาล็อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า
  Brochures,Booklets, Catalogues and Newsletter – More than 16 pages excluding cover
  ปี 2016 / 2559

 • รางวัลรองชนะเลิศ BRONZE AWARD

  ประเภท โปสเตอร์
  Poster
  ปี 2015 / 2558

 • รางวัลรองชนะเลิศ BRONZE AWARD

  ประเภท นิตยสาร วาสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น
  Sheetfed Magazines And Journals
  ปี 2015 / 2558

 • รางวัลรองชนะเลิศ SILVER AWARD

  ประเภท นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น
  Sheetfed Magazines And Journals
  ปี 2014 / 2557