• มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการสร้างสื่อนวัตกรรมยานยนต์ และการจัดการกิจกรรมครบวงจร

    เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่นานาชาติ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2513 โดย ดร. ปราจิน เอี่ยมลำเนา ทำการผลิตนิตยสารเกี่ยวกับยานยนต์ภายใต้ชื่อ "กรังด์ปรีซ์" โดยนิตยสารฉบับนี้ได้กลายเป็นนิตยสารที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ โดยงานแสดงสินค้าที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ งาน Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็นงานแสดงยานยนต์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย และงาน Bangkok Used Car Show รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ และการจัดการแข่งขันรถยนต์ออฟโรด เป็นต้น


Key Success

Automotive Magazine
"Grand Prix"

Bangkok International Motor Show

Bangkok
Used Car Show

The Leader of Automotive Organizer

ธุรกิจบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
ทำการผลิตนิตยสารเกี่ยวกับยานยนต์ภายใต้ชื่อ "กรังด์ปรีซ์" เป็นนิตยสารที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย