ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดตเมื่อ: 11 ธันวาคม 2561 (16:38)
SET : GPI

2.28 THB

เปลี่ยนแปลง: -0.02

(%เปลี่ยนแปลง): -0.87

ปริมาณ (หุ้น)
481,900

ราคาสูงสุด
2.32

ราคาต่ำสุด
2.26

มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
1,105,346