ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดตเมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 (16:37)
SET : GPI

2.36 THB

เปลี่ยนแปลง: -0.08

(%เปลี่ยนแปลง): -3.28

มูลค่า (หุ้น)
486,300

ราคาสูงสุด
2.44

ราคาต่ำสุด
2.36

มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
1,167,276