ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดตเมื่อ: 17 มิถุนายน 2562 (15:52)
SET : GPI

2.10 THB

เปลี่ยนแปลง: +0.04

(%เปลี่ยนแปลง): 1.94

ปริมาณ (หุ้น)
126,000

ราคาสูงสุด
2.10

ราคาต่ำสุด
2.06

มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
259,820