ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดตเมื่อ: 09 ธันวาคม 2562 (16:38)
SET : GPI

1.82 THB

เปลี่ยนแปลง: -

(%เปลี่ยนแปลง): -

ปริมาณ (หุ้น)
132,000

ราคาสูงสุด
1.83

ราคาต่ำสุด
1.82

มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
240,407