ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดตเมื่อ: 19 เมษายน 2562 (16:37)
SET : GPI

2.12 THB

เปลี่ยนแปลง: +0.02

(%เปลี่ยนแปลง): 0.95

ปริมาณ (หุ้น)
211,700

ราคาสูงสุด
2.12

ราคาต่ำสุด
2.10

มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
444,996