ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 14 มีนาคม 2562 ถึง 14 มิถุนายน 2562

วันที่ ราคาเปิด High ต่ำสุด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 พฤษภาคม 2562 )
2.06 2.10 2.06 2.10 1,014,600 1,895,836
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 12 เมษายน 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2562 )
2.08 2.14 2.04 2.06 7,447,700 15,511,486
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.06 2.06 157,500 328,348
13 มิถุนายน 2562 2.06 2.10 2.06 2.10 111,300 229,562
12 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.08 2.08 246,200 512,112
11 มิถุนายน 2562 2.06 2.10 2.06 2.08 75,700 156,706
10 มิถุนายน 2562 2.06 2.10 2.06 2.06 109,300 226,942
07 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.06 2.08 175,700 367,536
06 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.04 2.08 479,000 989,580
05 มิถุนายน 2562 2.10 2.12 2.08 2.10 88,500 184,544
04 มิถุนายน 2562 2.10 2.12 2.08 2.10 70,100 147,212
31 พฤษภาคม 2562 2.10 2.12 2.08 2.12 131,200 273,528
30 พฤษภาคม 2562 2.08 2.10 2.08 2.10 130,900 274,448
29 พฤษภาคม 2562 2.08 2.10 2.08 2.08 47,900 99,634
28 พฤษภาคม 2562 2.08 2.08 2.06 2.08 203,300 420,288
27 พฤษภาคม 2562 2.08 2.10 2.06 2.06 49,200 102,328
24 พฤษภาคม 2562 2.08 2.08 2.06 2.08 216,000 238,974
23 พฤษภาคม 2562 2.08 2.10 2.06 2.06 93,300 192,868
22 พฤษภาคม 2562 2.08 2.08 2.06 2.08 68,900 143,132
21 พฤษภาคม 2562 2.08 2.08 2.06 2.08 78,300 161,506
17 พฤษภาคม 2562 2.08 2.10 2.08 2.08 47,300 98,426
16 พฤษภาคม 2562 2.06 2.08 2.06 2.08 79,500 164,232
15 พฤษภาคม 2562 2.10 2.12 2.06 2.06 216,300 451,136
14 พฤษภาคม 2562 2.06 2.12 2.06 2.12 464,800 962,716
13 พฤษภาคม 2562 2.06 2.10 2.06 2.10 703,100 1,462,052
10 พฤษภาคม 2562 2.06 2.10 2.06 2.08 194,800 404,714
09 พฤษภาคม 2562 2.10 2.10 2.08 2.08 108,800 226,824
08 พฤษภาคม 2562 2.08 2.10 2.06 2.10 267,600 555,988
07 พฤษภาคม 2562 2.06 2.10 2.06 2.08 163,100 338,434
03 พฤษภาคม 2562 2.10 2.10 2.06 2.08 389,800 811,990
02 พฤษภาคม 2562 2.10 2.10 2.08 2.10 237,600 494,680
30 เมษายน 2562 2.10 2.10 2.08 2.08 76,300 158,758
29 เมษายน 2562 2.08 2.10 2.08 2.08 171,600 356,932
26 เมษายน 2562 2.08 2.10 2.04 2.08 615,300 1,271,812
25 เมษายน 2562 2.08 2.10 2.06 2.08 271,300 564,310
24 เมษายน 2562 2.08 2.10 2.06 2.06 258,900 538,020
23 เมษายน 2562 2.12 2.12 2.04 2.10 1,202,000 2,488,450
22 เมษายน 2562 2.12 2.14 2.08 2.10 264,600 557,170
19 เมษายน 2562 2.10 2.12 2.10 2.12 211,700 444,996
18 เมษายน 2562 2.12 2.12 2.10 2.10 773,400 1,624,472
17 เมษายน 2562 2.10 2.12 2.08 2.08 416,300 875,518
12 เมษายน 2562 2.08 2.10 2.08 2.08 440,400 922,514
11 เมษายน 2562 2.08 2.10 2.08 2.08 586,100 1,219,852
10 เมษายน 2562 2.10 2.12 2.08 2.08 472,700 992,488
09 เมษายน 2562 2.12 2.12 2.08 2.10 516,600 1,076,518
05 เมษายน 2562 2.10 2.12 2.08 2.12 178,700 375,094
04 เมษายน 2562 2.12 2.12 2.08 2.10 2,824,200 5,948,052
03 เมษายน 2562 2.24 2.26 2.22 2.24 2,449,700 5,486,370
02 เมษายน 2562 2.24 2.28 2.22 2.24 1,095,400 2,465,278
01 เมษายน 2562 2.22 2.26 2.22 2.22 897,700 2,002,916
29 มีนาคม 2562 2.22 2.24 2.18 2.20 1,032,800 2,279,004
28 มีนาคม 2562 2.24 2.40 2.20 2.20 14,314,900 33,057,132
27 มีนาคม 2562 2.20 2.26 2.18 2.26 2,360,800 5,244,412
26 มีนาคม 2562 2.14 2.22 2.14 2.18 1,270,000 2,770,782
25 มีนาคม 2562 2.16 2.18 2.12 2.14 1,378,900 2,955,310
22 มีนาคม 2562 2.20 2.20 2.16 2.16 575,300 1,250,606
21 มีนาคม 2562 2.22 2.22 2.18 2.18 122,000 267,392
20 มีนาคม 2562 2.22 2.22 2.18 2.20 941,900 2,064,368
19 มีนาคม 2562 2.16 2.24 2.14 2.24 1,661,700 3,642,590
18 มีนาคม 2562 2.16 2.16 2.14 2.16 338,100 726,888
15 มีนาคม 2562 2.16 2.16 2.12 2.16 1,054,300 2,258,734
14 มีนาคม 2562 2.18 2.18 2.12 2.16 985,500 2,121,304

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น