ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 24 พฤษภาคม 2562 ถึง 21 สิงหาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด High ต่ำสุด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 23 กรกฎาคม 2562 ถึง 06 สิงหาคม 2562 )
2.02 2.04 1.97 1.99 2,557,200 5,101,518
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 24 มิถุนายน 2562 ถึง 22 กรกฎาคม 2562 )
2.08 2.10 2.00 2.02 6,894,700 14,124,462
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 สิงหาคม 2562 2.06 2.10 2.04 2.04 1,162,000 2,396,272
20 สิงหาคม 2562 2.04 2.06 2.02 2.06 270,800 552,486
19 สิงหาคม 2562 2.02 2.06 2.00 2.06 176,700 359,484
16 สิงหาคม 2562 2.02 2.02 1.99 2.02 309,500 617,928
15 สิงหาคม 2562 2.00 2.04 1.98 1.99 255,700 512,762
14 สิงหาคม 2562 1.99 2.02 1.99 2.00 90,400 180,827
13 สิงหาคม 2562 2.00 2.00 1.96 2.00 1,348,000 2,648,586
09 สิงหาคม 2562 2.06 2.08 1.99 1.99 1,114,600 2,234,049
08 สิงหาคม 2562 1.96 2.00 1.96 1.97 86,600 171,081
07 สิงหาคม 2562 1.99 2.00 1.98 1.99 118,700 235,806
06 สิงหาคม 2562 1.98 2.00 1.98 1.99 91,400 180,987
05 สิงหาคม 2562 2.00 2.00 1.97 1.98 124,600 247,398
02 สิงหาคม 2562 2.00 2.02 1.99 2.00 165,600 331,393
01 สิงหาคม 2562 2.00 2.00 1.98 2.00 115,700 230,416
31 กรกฎาคม 2562 2.00 2.02 1.99 2.02 46,000 91,970
30 กรกฎาคม 2562 2.00 2.02 1.99 2.02 110,000 219,370
26 กรกฎาคม 2562 2.00 2.02 1.99 2.02 133,000 266,029
25 กรกฎาคม 2562 1.99 2.00 1.99 2.00 183,800 367,103
24 กรกฎาคม 2562 2.02 2.02 1.98 1.98 990,800 1,972,549
23 กรกฎาคม 2562 2.02 2.04 1.99 2.00 596,300 1,194,303
22 กรกฎาคม 2562 2.04 2.04 2.02 2.02 142,000 286,956
19 กรกฎาคม 2562 2.02 2.04 2.02 2.04 152,700 308,646
18 กรกฎาคม 2562 2.04 2.04 2.00 2.02 576,200 1,156,638
17 กรกฎาคม 2562 2.02 2.04 2.00 2.04 193,600 391,248
15 กรกฎาคม 2562 2.02 2.06 2.02 2.02 285,700 579,142
12 กรกฎาคม 2562 2.04 2.06 2.02 2.02 1,034,500 2,098,478
11 กรกฎาคม 2562 2.06 2.06 2.02 2.06 628,200 1,281,884
10 กรกฎาคม 2562 2.06 2.08 2.04 2.06 803,200 1,643,602
09 กรกฎาคม 2562 2.06 2.08 2.06 2.06 250,500 516,062
08 กรกฎาคม 2562 2.08 2.08 2.06 2.08 519,500 1,073,728
05 กรกฎาคม 2562 2.08 2.08 2.06 2.08 67,100 138,670
04 กรกฎาคม 2562 2.08 2.10 2.04 2.08 579,900 1,199,764
03 กรกฎาคม 2562 2.06 2.10 2.06 2.10 294,100 609,258
02 กรกฎาคม 2562 2.06 2.08 2.06 2.08 177,900 366,902
01 กรกฎาคม 2562 2.08 2.10 2.06 2.08 303,500 630,394
28 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.08 2.08 95,900 199,676
27 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.08 2.10 256,000 532,670
26 มิถุนายน 2562 2.10 2.10 2.08 2.10 119,600 249,300
25 มิถุนายน 2562 2.06 2.10 2.06 2.10 110,100 228,816
24 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.06 2.10 304,500 632,628
21 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.06 2.08 339,400 705,066
20 มิถุนายน 2562 2.10 2.10 2.08 2.10 169,400 352,952
19 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.08 2.10 81,700 169,958
18 มิถุนายน 2562 2.08 2.08 2.06 2.08 76,300 157,962
17 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.06 2.10 126,000 259,820
14 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.06 2.06 157,500 328,348
13 มิถุนายน 2562 2.06 2.10 2.06 2.10 111,300 229,562
12 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.08 2.08 246,200 512,112
11 มิถุนายน 2562 2.06 2.10 2.06 2.08 75,700 156,706
10 มิถุนายน 2562 2.06 2.10 2.06 2.06 109,300 226,942
07 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.06 2.08 175,700 367,536
06 มิถุนายน 2562 2.08 2.10 2.04 2.08 479,000 989,580
05 มิถุนายน 2562 2.10 2.12 2.08 2.10 88,500 184,544
04 มิถุนายน 2562 2.10 2.12 2.08 2.10 70,100 147,212
31 พฤษภาคม 2562 2.10 2.12 2.08 2.12 131,200 273,528
30 พฤษภาคม 2562 2.08 2.10 2.08 2.10 130,900 274,448
29 พฤษภาคม 2562 2.08 2.10 2.08 2.08 47,900 99,634
28 พฤษภาคม 2562 2.08 2.08 2.06 2.08 203,300 420,288
27 พฤษภาคม 2562 2.08 2.10 2.06 2.06 49,200 102,328
24 พฤษภาคม 2562 2.08 2.08 2.06 2.08 216,000 238,974

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น