ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 12 กันยายน 2562 ถึง 09 ธันวาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด High ต่ำสุด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 )
1.85 1.87 1.81 1.85 571,400 1,049,112
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 10 ตุลาคม 2562 ถึง 08 พฤศจิกายน 2562 )
1.87 1.90 1.84 1.87 1,983,500 3,697,389
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 ธันวาคม 2562 1.82 1.83 1.82 1.82 132,000 240,407
06 ธันวาคม 2562 1.89 1.94 1.81 1.82 2,291,500 4,303,312
04 ธันวาคม 2562 1.85 1.90 1.85 1.89 524,500 984,789
03 ธันวาคม 2562 1.85 1.85 1.84 1.85 600 1,106
02 ธันวาคม 2562 1.85 1.85 1.84 1.85 4,400 8,130
29 พฤศจิกายน 2562 1.83 1.85 1.83 1.85 16,100 29,622
28 พฤศจิกายน 2562 1.84 1.85 1.83 1.85 40,800 74,845
27 พฤศจิกายน 2562 1.85 1.85 1.85 1.85 10,100 18,685
26 พฤศจิกายน 2562 1.86 1.87 1.84 1.85 111,500 206,458
25 พฤศจิกายน 2562 1.85 1.86 1.84 1.85 57,300 105,807
22 พฤศจิกายน 2562 1.83 1.85 1.83 1.85 14,300 26,240
21 พฤศจิกายน 2562 1.83 1.85 1.82 1.85 89,900 164,174
20 พฤศจิกายน 2562 1.84 1.85 1.84 1.85 1,900 3,500
19 พฤศจิกายน 2562 1.83 1.85 1.83 1.85 17,100 31,299
18 พฤศจิกายน 2562 1.83 1.85 1.83 1.85 5,200 9,586
15 พฤศจิกายน 2562 1.84 1.86 1.81 1.83 116,400 212,219
14 พฤศจิกายน 2562 1.86 1.86 1.84 1.85 73,200 135,260
13 พฤศจิกายน 2562 1.87 1.87 1.84 1.86 25,200 46,531
12 พฤศจิกายน 2562 1.84 1.87 1.84 1.87 58,400 107,992
11 พฤศจิกายน 2562 1.85 1.86 1.83 1.86 169,800 312,311
08 พฤศจิกายน 2562 1.86 1.87 1.85 1.87 11,100 20,688
07 พฤศจิกายน 2562 1.86 1.87 1.84 1.87 122,700 227,268
06 พฤศจิกายน 2562 1.85 1.86 1.85 1.86 29,500 54,600
05 พฤศจิกายน 2562 1.86 1.87 1.84 1.86 164,800 304,365
04 พฤศจิกายน 2562 1.87 1.87 1.85 1.86 113,500 211,248
01 พฤศจิกายน 2562 1.86 1.87 1.85 1.85 57,600 107,082
31 ตุลาคม 2562 1.87 1.87 1.85 1.87 45,300 84,183
30 ตุลาคม 2562 1.85 1.87 1.85 1.87 31,000 57,663
29 ตุลาคม 2562 1.86 1.87 1.85 1.85 54,000 100,134
28 ตุลาคม 2562 1.86 1.87 1.85 1.86 82,800 153,398
25 ตุลาคม 2562 1.86 1.87 1.85 1.87 85,900 159,577
24 ตุลาคม 2562 1.87 1.88 1.85 1.87 84,600 157,733
22 ตุลาคม 2562 1.88 1.88 1.87 1.88 59,000 110,870
21 ตุลาคม 2562 1.88 1.90 1.88 1.88 176,600 333,590
18 ตุลาคม 2562 1.86 1.87 1.86 1.87 110,400 206,303
17 ตุลาคม 2562 1.88 1.88 1.86 1.87 160,800 299,527
16 ตุลาคม 2562 1.87 1.89 1.87 1.88 120,200 224,846
15 ตุลาคม 2562 1.87 1.88 1.86 1.87 234,200 437,468
11 ตุลาคม 2562 1.86 1.88 1.86 1.87 67,700 126,502
10 ตุลาคม 2562 1.87 1.89 1.86 1.87 171,800 320,344
09 ตุลาคม 2562 1.88 1.88 1.86 1.87 251,800 471,920
08 ตุลาคม 2562 1.88 1.90 1.88 1.88 153,700 290,285
07 ตุลาคม 2562 1.90 1.90 1.89 1.89 386,100 732,360
04 ตุลาคม 2562 1.89 1.90 1.88 1.90 122,600 231,718
03 ตุลาคม 2562 1.90 1.90 1.88 1.90 64,800 122,519
02 ตุลาคม 2562 1.92 1.92 1.89 1.90 41,400 78,607
01 ตุลาคม 2562 1.90 1.91 1.90 1.90 103,600 197,316
30 กันยายน 2562 1.90 1.90 1.89 1.90 83,600 158,078
27 กันยายน 2562 1.89 1.90 1.89 1.90 55,800 105,468
26 กันยายน 2562 1.90 1.90 1.89 1.90 41,300 78,091
25 กันยายน 2562 1.90 1.90 1.90 1.90 17,300 32,870
24 กันยายน 2562 1.89 1.90 1.89 1.90 82,400 156,483
23 กันยายน 2562 1.89 1.90 1.89 1.90 65,100 123,575
20 กันยายน 2562 1.89 1.90 1.88 1.90 156,500 295,254
19 กันยายน 2562 1.90 1.90 1.89 1.90 84,000 158,801
18 กันยายน 2562 1.89 1.90 1.89 1.89 47,600 90,105
17 กันยายน 2562 1.90 1.90 1.89 1.90 89,800 170,420
16 กันยายน 2562 1.90 1.91 1.89 1.90 45,700 86,687
13 กันยายน 2562 1.89 1.91 1.89 1.90 132,700 251,801
12 กันยายน 2562 1.90 1.90 1.89 1.89 162,500 307,938

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น