ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 23 พฤศจิกายน 2561 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ ราคาเปิด High ต่ำสุด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 24 มกราคม 2562 ถึง 06 กุมภาพันธ์ 2562 )
2.14 2.34 2.12 2.24 11,272,300 25,126,188
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 25 ธันวาคม 2561 ถึง 23 มกราคม 2562 )
2.16 2.28 2.00 2.14 7,565,400 16,233,196
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 กุมภาพันธ์ 2562 2.10 2.14 2.08 2.10 256,200 541,732
20 กุมภาพันธ์ 2562 2.04 2.10 2.04 2.10 330,200 681,542
18 กุมภาพันธ์ 2562 2.14 2.14 2.00 2.02 2,891,100 5,983,960
15 กุมภาพันธ์ 2562 2.14 2.16 2.12 2.14 530,700 1,129,736
14 กุมภาพันธ์ 2562 2.16 2.16 2.14 2.14 227,600 487,882
13 กุมภาพันธ์ 2562 2.14 2.16 2.12 2.14 402,900 862,094
12 กุมภาพันธ์ 2562 2.16 2.16 2.12 2.14 125,500 268,694
11 กุมภาพันธ์ 2562 2.22 2.22 2.14 2.14 1,546,800 3,345,588
08 กุมภาพันธ์ 2562 2.22 2.22 2.18 2.20 652,000 1,427,596
07 กุมภาพันธ์ 2562 2.26 2.26 2.18 2.22 1,559,200 3,447,724
06 กุมภาพันธ์ 2562 2.26 2.28 2.20 2.24 3,169,100 7,102,624
05 กุมภาพันธ์ 2562 2.22 2.30 2.20 2.22 3,588,900 8,095,324
04 กุมภาพันธ์ 2562 2.18 2.34 2.16 2.20 2,639,200 5,871,076
01 กุมภาพันธ์ 2562 2.20 2.20 2.16 2.16 614,900 1,337,996
31 มกราคม 2562 2.16 2.18 2.16 2.18 286,900 624,920
30 มกราคม 2562 2.16 2.18 2.16 2.18 179,000 388,466
29 มกราคม 2562 2.16 2.18 2.16 2.16 77,500 167,428
28 มกราคม 2562 2.16 2.18 2.12 2.14 399,100 856,004
25 มกราคม 2562 2.14 2.16 2.14 2.16 190,800 410,048
24 มกราคม 2562 2.14 2.16 2.12 2.16 126,900 272,302
23 มกราคม 2562 2.16 2.18 2.12 2.14 1,073,700 2,292,856
22 มกราคม 2562 2.16 2.18 2.12 2.18 954,000 2,071,078
21 มกราคม 2562 2.16 2.16 2.14 2.16 177,700 381,232
18 มกราคม 2562 2.18 2.18 2.14 2.18 125,800 271,032
17 มกราคม 2562 2.14 2.18 2.14 2.18 114,800 249,482
16 มกราคม 2562 2.12 2.16 2.12 2.14 113,600 240,892
15 มกราคม 2562 2.18 2.18 2.12 2.14 241,000 516,012
14 มกราคม 2562 2.20 2.20 2.08 2.20 2,178,400 4,605,134
11 มกราคม 2562 2.20 2.28 2.20 2.22 646,500 1,441,172
10 มกราคม 2562 2.18 2.20 2.18 2.20 33,700 73,468
09 มกราคม 2562 2.20 2.20 2.16 2.20 99,200 216,986
08 มกราคม 2562 2.20 2.20 2.18 2.20 58,800 128,448
07 มกราคม 2562 2.18 2.22 2.18 2.18 290,800 637,228
04 มกราคม 2562 2.18 2.20 2.14 2.20 103,500 224,290
03 มกราคม 2562 2.12 2.20 2.12 2.20 655,700 1,399,104
02 มกราคม 2562 2.00 2.16 2.00 2.14 189,100 391,984
28 ธันวาคม 2561 2.16 2.18 2.14 2.16 149,000 319,350
27 ธันวาคม 2561 2.14 2.18 2.14 2.16 66,800 143,768
26 ธันวาคม 2561 2.14 2.16 2.14 2.16 93,000 199,028
25 ธันวาคม 2561 2.16 2.16 2.14 2.14 200,300 430,652
24 ธันวาคม 2561 2.16 2.18 2.16 2.18 74,300 160,880
21 ธันวาคม 2561 2.12 2.16 2.12 2.16 114,600 244,130
20 ธันวาคม 2561 2.14 2.14 2.12 2.14 65,400 139,608
19 ธันวาคม 2561 2.14 2.18 2.14 2.16 48,700 105,350
18 ธันวาคม 2561 2.14 2.16 2.12 2.16 391,000 840,588
17 ธันวาคม 2561 2.16 2.20 2.12 2.18 535,300 1,151,496
14 ธันวาคม 2561 2.26 2.26 2.16 2.16 516,200 1,134,052
13 ธันวาคม 2561 2.26 2.28 2.24 2.24 92,500 208,728
12 ธันวาคม 2561 2.30 2.32 2.26 2.26 921,100 2,113,436
11 ธันวาคม 2561 2.32 2.32 2.26 2.28 481,900 1,105,346
07 ธันวาคม 2561 2.32 2.32 2.30 2.30 53,900 124,176
06 ธันวาคม 2561 2.26 2.32 2.26 2.30 400,400 918,318
04 ธันวาคม 2561 2.32 2.32 2.24 2.26 168,600 383,474
03 ธันวาคม 2561 2.28 2.30 2.28 2.30 11,100 25,330
30 พฤศจิกายน 2561 2.26 2.28 2.26 2.28 34,300 78,122
29 พฤศจิกายน 2561 2.28 2.30 2.26 2.26 67,800 154,248
28 พฤศจิกายน 2561 2.28 2.28 2.26 2.28 301,900 684,640
27 พฤศจิกายน 2561 2.30 2.30 2.24 2.26 463,200 1,051,134
26 พฤศจิกายน 2561 2.30 2.30 2.28 2.30 128,800 294,140
23 พฤศจิกายน 2561 2.30 2.32 2.28 2.32 110,500 255,190

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น