ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2561

วันที่ ราคาเปิด High ต่ำสุด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 21 กันยายน 2561 ถึง 04 ตุลาคม 2561 )
2.74 2.76 2.56 2.62 4,229,200 11,334,182
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 24 สิงหาคม 2561 ถึง 20 กันยายน 2561 )
2.80 2.82 2.68 2.72 2,977,600 8,135,828
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 ตุลาคม 2561 2.44 2.44 2.36 2.36 486,300 1,167,276
18 ตุลาคม 2561 2.46 2.46 2.42 2.44 45,800 111,114
17 ตุลาคม 2561 2.44 2.46 2.42 2.44 235,700 576,256
16 ตุลาคม 2561 2.42 2.46 2.42 2.42 224,200 544,400
12 ตุลาคม 2561 2.42 2.44 2.38 2.40 433,200 1,038,810
11 ตุลาคม 2561 2.54 2.54 2.38 2.40 1,589,400 3,834,404
10 ตุลาคม 2561 2.52 2.56 2.48 2.56 311,600 785,402
09 ตุลาคม 2561 2.50 2.54 2.48 2.52 222,800 556,658
08 ตุลาคม 2561 2.58 2.60 2.40 2.52 526,100 1,330,002
05 ตุลาคม 2561 2.60 2.62 2.58 2.58 267,100 694,944
04 ตุลาคม 2561 2.66 2.66 2.56 2.62 605,500 1,575,634
03 ตุลาคม 2561 2.66 2.66 2.62 2.64 326,600 863,598
02 ตุลาคม 2561 2.68 2.70 2.62 2.68 698,300 1,857,826
01 ตุลาคม 2561 2.70 2.72 2.68 2.68 421,500 1,131,730
28 กันยายน 2561 2.70 2.72 2.68 2.72 148,900 402,450
27 กันยายน 2561 2.72 2.72 2.68 2.70 436,400 1,176,034
26 กันยายน 2561 2.72 2.74 2.70 2.72 834,700 2,270,164
25 กันยายน 2561 2.74 2.74 2.70 2.72 304,800 829,796
24 กันยายน 2561 2.72 2.72 2.68 2.72 350,800 948,704
21 กันยายน 2561 2.74 2.76 2.72 2.74 101,700 278,246
20 กันยายน 2561 2.74 2.74 2.72 2.72 28,100 76,728
19 กันยายน 2561 2.74 2.76 2.70 2.74 218,500 595,440
18 กันยายน 2561 2.70 2.74 2.70 2.74 116,800 318,018
17 กันยายน 2561 2.74 2.74 2.68 2.72 245,700 664,682
14 กันยายน 2561 2.78 2.78 2.74 2.74 90,000 247,066
13 กันยายน 2561 2.74 2.76 2.74 2.76 257,100 708,196
12 กันยายน 2561 2.74 2.76 2.74 2.74 59,400 162,766
11 กันยายน 2561 2.74 2.76 2.74 2.76 77,300 212,846
10 กันยายน 2561 2.72 2.76 2.72 2.74 65,900 180,710
07 กันยายน 2561 2.74 2.74 2.72 2.74 91,100 248,036
06 กันยายน 2561 2.72 2.76 2.72 2.74 162,500 443,498
05 กันยายน 2561 2.74 2.76 2.68 2.72 457,600 1,241,798
04 กันยายน 2561 2.74 2.76 2.72 2.74 66,100 180,722
03 กันยายน 2561 2.72 2.74 2.72 2.74 87,700 238,832
31 สิงหาคม 2561 2.74 2.74 2.70 2.74 125,700 341,552
30 สิงหาคม 2561 2.72 2.74 2.72 2.72 77,000 209,716
29 สิงหาคม 2561 2.74 2.76 2.72 2.74 192,300 525,498
28 สิงหาคม 2561 2.78 2.80 2.72 2.74 502,700 1,383,224
27 สิงหาคม 2561 2.80 2.82 2.78 2.80 42,500 118,420
24 สิงหาคม 2561 2.80 2.80 2.80 2.80 13,600 38,080
23 สิงหาคม 2561 2.80 2.82 2.78 2.80 60,200 168,056
22 สิงหาคม 2561 2.80 2.86 2.78 2.80 121,900 342,922
21 สิงหาคม 2561 2.82 2.82 2.78 2.80 241,300 672,446
20 สิงหาคม 2561 2.82 2.88 2.80 2.82 367,100 1,033,194
17 สิงหาคม 2561 2.84 2.84 2.80 2.82 472,400 1,332,564
16 สิงหาคม 2561 2.84 2.90 2.80 2.84 587,300 1,657,920
15 สิงหาคม 2561 2.84 2.88 2.80 2.84 191,000 541,302
14 สิงหาคม 2561 2.94 2.94 2.84 2.88 496,500 1,425,564
10 สิงหาคม 2561 2.92 3.00 2.90 2.94 1,296,500 3,805,318
09 สิงหาคม 2561 2.88 3.08 2.88 2.96 1,431,000 4,264,796
08 สิงหาคม 2561 2.88 2.94 2.88 2.88 343,700 997,846
07 สิงหาคม 2561 2.90 2.90 2.86 2.88 147,200 425,138
06 สิงหาคม 2561 2.90 2.90 2.86 2.90 116,800 336,714
03 สิงหาคม 2561 2.90 2.90 2.86 2.90 254,100 733,958
02 สิงหาคม 2561 2.90 2.90 2.88 2.90 156,000 451,690
01 สิงหาคม 2561 2.90 2.94 2.90 2.90 511,800 1,491,238
31 กรกฎาคม 2561 2.88 2.92 2.88 2.90 43,100 124,876
26 กรกฎาคม 2561 2.88 2.90 2.88 2.90 63,700 183,832
25 กรกฎาคม 2561 2.88 2.92 2.88 2.88 182,600 526,848
24 กรกฎาคม 2561 2.90 2.90 2.88 2.90 253,800 732,986

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น