ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 13 กันยายน 2561 ถึง 11 ธันวาคม 2561

วันที่ ราคาเปิด High ต่ำสุด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561 )
2.46 2.48 2.28 2.32 4,979,300 11,565,656
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 11 ตุลาคม 2561 ถึง 09 พฤศจิกายน 2561 )
2.54 2.54 2.32 2.46 5,458,700 13,208,256
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 ธันวาคม 2561 2.32 2.32 2.26 2.28 481,900 1,105,346
07 ธันวาคม 2561 2.32 2.32 2.30 2.30 53,900 124,176
06 ธันวาคม 2561 2.26 2.32 2.26 2.30 400,400 918,318
04 ธันวาคม 2561 2.32 2.32 2.24 2.26 168,600 383,474
03 ธันวาคม 2561 2.28 2.30 2.28 2.30 11,100 25,330
30 พฤศจิกายน 2561 2.26 2.28 2.26 2.28 34,300 78,122
29 พฤศจิกายน 2561 2.28 2.30 2.26 2.26 67,800 154,248
28 พฤศจิกายน 2561 2.28 2.28 2.26 2.28 301,900 684,640
27 พฤศจิกายน 2561 2.30 2.30 2.24 2.26 463,200 1,051,134
26 พฤศจิกายน 2561 2.30 2.30 2.28 2.30 128,800 294,140
23 พฤศจิกายน 2561 2.30 2.32 2.28 2.32 110,500 255,190
22 พฤศจิกายน 2561 2.30 2.32 2.30 2.32 85,100 195,954
21 พฤศจิกายน 2561 2.30 2.34 2.28 2.32 450,700 1,035,552
20 พฤศจิกายน 2561 2.32 2.34 2.32 2.32 83,500 194,376
19 พฤศจิกายน 2561 2.32 2.36 2.32 2.36 253,100 590,146
16 พฤศจิกายน 2561 2.32 2.36 2.30 2.36 143,500 335,594
15 พฤศจิกายน 2561 2.30 2.36 2.30 2.36 173,700 404,876
14 พฤศจิกายน 2561 2.40 2.40 2.30 2.36 3,385,900 7,842,272
13 พฤศจิกายน 2561 2.46 2.46 2.38 2.44 250,000 604,836
12 พฤศจิกายน 2561 2.46 2.48 2.46 2.46 43,300 106,860
09 พฤศจิกายน 2561 2.46 2.48 2.44 2.46 27,500 67,600
08 พฤศจิกายน 2561 2.50 2.50 2.46 2.46 73,000 181,410
07 พฤศจิกายน 2561 2.44 2.50 2.42 2.50 309,300 759,144
06 พฤศจิกายน 2561 2.48 2.48 2.44 2.44 114,900 282,640
05 พฤศจิกายน 2561 2.50 2.50 2.48 2.48 141,500 352,286
02 พฤศจิกายน 2561 2.46 2.50 2.46 2.50 117,300 292,272
01 พฤศจิกายน 2561 2.46 2.48 2.44 2.48 272,700 668,834
31 ตุลาคม 2561 2.42 2.48 2.42 2.44 261,500 638,538
30 ตุลาคม 2561 2.42 2.44 2.40 2.42 75,700 182,894
29 ตุลาคม 2561 2.40 2.42 2.40 2.42 116,500 280,270
26 ตุลาคม 2561 2.40 2.42 2.38 2.42 329,700 792,306
25 ตุลาคม 2561 2.36 2.40 2.32 2.40 119,700 282,704
24 ตุลาคม 2561 2.38 2.42 2.36 2.36 362,700 862,764
22 ตุลาคม 2561 2.40 2.42 2.38 2.40 122,100 292,334
19 ตุลาคม 2561 2.44 2.44 2.36 2.36 486,300 1,167,276
18 ตุลาคม 2561 2.46 2.46 2.42 2.44 45,800 111,114
17 ตุลาคม 2561 2.44 2.46 2.42 2.44 235,700 576,256
16 ตุลาคม 2561 2.42 2.46 2.42 2.42 224,200 544,400
12 ตุลาคม 2561 2.42 2.44 2.38 2.40 433,200 1,038,810
11 ตุลาคม 2561 2.54 2.54 2.38 2.40 1,589,400 3,834,404
10 ตุลาคม 2561 2.52 2.56 2.48 2.56 311,600 785,402
09 ตุลาคม 2561 2.50 2.54 2.48 2.52 222,800 556,658
08 ตุลาคม 2561 2.58 2.60 2.40 2.52 526,100 1,330,002
05 ตุลาคม 2561 2.60 2.62 2.58 2.58 267,100 694,944
04 ตุลาคม 2561 2.66 2.66 2.56 2.62 605,500 1,575,634
03 ตุลาคม 2561 2.66 2.66 2.62 2.64 326,600 863,598
02 ตุลาคม 2561 2.68 2.70 2.62 2.68 698,300 1,857,826
01 ตุลาคม 2561 2.70 2.72 2.68 2.68 421,500 1,131,730
28 กันยายน 2561 2.70 2.72 2.68 2.72 148,900 402,450
27 กันยายน 2561 2.72 2.72 2.68 2.70 436,400 1,176,034
26 กันยายน 2561 2.72 2.74 2.70 2.72 834,700 2,270,164
25 กันยายน 2561 2.74 2.74 2.70 2.72 304,800 829,796
24 กันยายน 2561 2.72 2.72 2.68 2.72 350,800 948,704
21 กันยายน 2561 2.74 2.76 2.72 2.74 101,700 278,246
20 กันยายน 2561 2.74 2.74 2.72 2.72 28,100 76,728
19 กันยายน 2561 2.74 2.76 2.70 2.74 218,500 595,440
18 กันยายน 2561 2.70 2.74 2.70 2.74 116,800 318,018
17 กันยายน 2561 2.74 2.74 2.68 2.72 245,700 664,682
14 กันยายน 2561 2.78 2.78 2.74 2.74 90,000 247,066
13 กันยายน 2561 2.74 2.76 2.74 2.76 257,100 708,196

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น