ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 22 มกราคม 2562 ถึง 19 เมษายน 2562

วันที่ ราคาเปิด High ต่ำสุด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20 มีนาคม 2562 ถึง 02 เมษายน 2562 )
2.22 2.40 2.12 2.24 23,989,700 54,357,200
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 19 มีนาคม 2562 )
2.04 2.24 2.04 2.24 14,288,800 30,523,758
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 เมษายน 2562 2.10 2.12 2.10 2.12 211,700 444,996
18 เมษายน 2562 2.12 2.12 2.10 2.10 773,400 1,624,472
17 เมษายน 2562 2.10 2.12 2.08 2.08 416,300 875,518
12 เมษายน 2562 2.08 2.10 2.08 2.08 440,400 922,514
11 เมษายน 2562 2.08 2.10 2.08 2.08 586,100 1,219,852
10 เมษายน 2562 2.10 2.12 2.08 2.08 472,700 992,488
09 เมษายน 2562 2.12 2.12 2.08 2.10 516,600 1,076,518
05 เมษายน 2562 2.10 2.12 2.08 2.12 178,700 375,094
04 เมษายน 2562 2.12 2.12 2.08 2.10 2,824,200 5,948,052
03 เมษายน 2562 2.24 2.26 2.22 2.24 2,449,700 5,486,370
02 เมษายน 2562 2.24 2.28 2.22 2.24 1,095,400 2,465,278
01 เมษายน 2562 2.22 2.26 2.22 2.22 897,700 2,002,916
29 มีนาคม 2562 2.22 2.24 2.18 2.20 1,032,800 2,279,004
28 มีนาคม 2562 2.24 2.40 2.20 2.20 14,314,900 33,057,132
27 มีนาคม 2562 2.20 2.26 2.18 2.26 2,360,800 5,244,412
26 มีนาคม 2562 2.14 2.22 2.14 2.18 1,270,000 2,770,782
25 มีนาคม 2562 2.16 2.18 2.12 2.14 1,378,900 2,955,310
22 มีนาคม 2562 2.20 2.20 2.16 2.16 575,300 1,250,606
21 มีนาคม 2562 2.22 2.22 2.18 2.18 122,000 267,392
20 มีนาคม 2562 2.22 2.22 2.18 2.20 941,900 2,064,368
19 มีนาคม 2562 2.16 2.24 2.14 2.24 1,661,700 3,642,590
18 มีนาคม 2562 2.16 2.16 2.14 2.16 338,100 726,888
15 มีนาคม 2562 2.16 2.16 2.12 2.16 1,054,300 2,258,734
14 มีนาคม 2562 2.18 2.18 2.12 2.16 985,500 2,121,304
13 มีนาคม 2562 2.14 2.16 2.12 2.16 1,161,500 2,489,714
12 มีนาคม 2562 2.12 2.14 2.10 2.14 296,700 629,334
11 มีนาคม 2562 2.12 2.14 2.12 2.12 1,870,800 3,966,524
08 มีนาคม 2562 2.14 2.14 2.10 2.14 682,200 1,446,986
07 มีนาคม 2562 2.14 2.14 2.10 2.14 751,700 1,585,280
06 มีนาคม 2562 2.14 2.14 2.10 2.14 283,900 602,082
05 มีนาคม 2562 2.14 2.14 2.10 2.12 1,197,500 2,535,328
04 มีนาคม 2562 2.14 2.14 2.12 2.14 293,100 623,706
01 มีนาคม 2562 2.18 2.18 2.12 2.14 1,026,100 2,190,188
28 กุมภาพันธ์ 2562 2.16 2.18 2.14 2.14 423,900 909,104
27 กุมภาพันธ์ 2562 2.18 2.18 2.14 2.16 433,300 935,320
26 กุมภาพันธ์ 2562 2.12 2.16 2.12 2.14 472,700 1,010,000
25 กุมภาพันธ์ 2562 2.14 2.16 2.10 2.12 536,800 1,133,216
22 กุมภาพันธ์ 2562 2.12 2.14 2.12 2.14 232,600 494,186
21 กุมภาพันธ์ 2562 2.10 2.14 2.08 2.10 256,200 541,732
20 กุมภาพันธ์ 2562 2.04 2.10 2.04 2.10 330,200 681,542
18 กุมภาพันธ์ 2562 2.14 2.14 2.00 2.02 2,891,100 5,983,960
15 กุมภาพันธ์ 2562 2.14 2.16 2.12 2.14 530,700 1,129,736
14 กุมภาพันธ์ 2562 2.16 2.16 2.14 2.14 227,600 487,882
13 กุมภาพันธ์ 2562 2.14 2.16 2.12 2.14 402,900 862,094
12 กุมภาพันธ์ 2562 2.16 2.16 2.12 2.14 125,500 268,694
11 กุมภาพันธ์ 2562 2.22 2.22 2.14 2.14 1,546,800 3,345,588
08 กุมภาพันธ์ 2562 2.22 2.22 2.18 2.20 652,000 1,427,596
07 กุมภาพันธ์ 2562 2.26 2.26 2.18 2.22 1,559,200 3,447,724
06 กุมภาพันธ์ 2562 2.26 2.28 2.20 2.24 3,169,100 7,102,624
05 กุมภาพันธ์ 2562 2.22 2.30 2.20 2.22 3,588,900 8,095,324
04 กุมภาพันธ์ 2562 2.18 2.34 2.16 2.20 2,639,200 5,871,076
01 กุมภาพันธ์ 2562 2.20 2.20 2.16 2.16 614,900 1,337,996
31 มกราคม 2562 2.16 2.18 2.16 2.18 286,900 624,920
30 มกราคม 2562 2.16 2.18 2.16 2.18 179,000 388,466
29 มกราคม 2562 2.16 2.18 2.16 2.16 77,500 167,428
28 มกราคม 2562 2.16 2.18 2.12 2.14 399,100 856,004
25 มกราคม 2562 2.14 2.16 2.14 2.16 190,800 410,048
24 มกราคม 2562 2.14 2.16 2.12 2.16 126,900 272,302
23 มกราคม 2562 2.16 2.18 2.12 2.14 1,073,700 2,292,856
22 มกราคม 2562 2.16 2.18 2.12 2.18 954,000 2,071,078

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น