เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการสร้างสื่อนวัตกรรมยานยนต์และการจัดกิจกรรมครบวงจร
เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่นานาชาติ
มุ่งมั่นผลิตสื่อ เผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านยานยนต์ที่มีคุณภาพอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภค
มุ่งมั่นพัฒนางานกิจกรรมด้านยานยนต์ทุกประเภทให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
สร้างแบรนด์สินค้าที่มีคุณค่าสูงและทันสมัยในวงการยานยนต์
สร้างความพึงพอใจสุงสุดให้แก่ลูกค้า คู่ค้า สังคม แบบมืออาชีพ
มุ่งมั่นที่จะสรรหานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านงานกิจกรรมยานยนต์ เพื่อมอบประสบการณ์ดี ๆ ให้ลูกค้าอยู่เสมอ
มุ่งมั่นจะสร้างองค์กรให้มีคุณค่าสูง โดดเด่น และทันสมัยในวงการยานยนต์
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มุ่งมั่นจะสร้างรากฐานองค์กรด้วยค่านิยมซึ่งทำให้เราโดดเด่นและแตกต่างจากผู้อื่น
สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยการสร้างผลกำไร และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลบริษัท

"กรังด์ปรีซ์"

ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2513 โดย ดร. ปราจิน เอี่ยมลำเนา ทำการผลิตนิตยสารเกี่ยวกับยานยนต์ภายใต้ชื่อ "กรังด์ปรีซ์" โดยนิตยสารฉบับนี้ได้กลายเป็นนิตยสารที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ โดยงานแสดงสินค้าที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ งาน Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็นงานแสดงยานยนต์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย และงาน Bangkok Used Car Show รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ และการจัดการแข่งขันรถยนต์ออฟโรด เป็นต้น


ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

 • กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  • ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition)
   ปัจจุบันบริษัทฯ จัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงยานยนต์ ดังนี้
   • งาน Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ รถต้นแบบ ยนตรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เทคโนโลยี เครื่องเสียง รถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ซึ่งงาน Bangkok International Motor show จัดเป็นหนึ่งในงานแสดงยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญงานหนึ่งของโลก โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2522 และได้จัดงานแสดงยานยนต์ดังกล่าวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี
   • งาน Bangkok Used Car Show (เดิมชื่อ Bangkok Imported Car & Used Car Show) เป็นงานแสดงและจำหน่ายรถยนต์หรูมือสองและรถยนต์มือสองคุณภาพดีจากผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่มีชื่อเสียง โดยงาน Bangkok Used Car Show จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2552 และได้จัดงานในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี
  • ธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
   บริษัทฯ เป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งที่เป็นกิจกรรมของบริษัทฯ เอง ได้แก่ การจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ (Motor Sport) การแข่งขันรถยนต์ควอเตอร์ไมล์ การแข่งขันรถยนต์ออฟโรด และการจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซด์ทางเรียบ รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีการจัดการแข่งขันเครื่องบินให้การกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้ชื่องาน “Air Race 1” ซึ่งเป็นการแข่งขันเครื่องบินครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย ที่มีเครื่องบินระดับโลกเข้าร่วมแข่งขัน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2559 และคาดว่าจะจัดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง

 • กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่
  • ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
   บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เช่น นิตยสารกรังด์ปรีซ์ นิตยสารออฟโรด นิตยสารมอเตอร์ไซค์ นิตยสารเอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต และหนังสือพิมพ์ยวดยาน เป็นต้น รวมถึงนิตยสารเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) เช่น นิตยสารการาจไลฟ์ เป็นต้น
  • ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
   บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสื่อรูปแบบใหม่ในรูปแบบดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อาทิ นิตยสารในรูปแบบดิจิตอล สื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์ (website) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เช่น www.grandprix.co.th เป็นต้น
 • กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์

  บริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างผลิตและจัดส่งสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ อาทิ หนังสือ นิตยสาร วารสาร แคตตาล็อก แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ ปฏิทิน และสิ่งพิมพ์อื่นๆ แบบครบวงจร ให้แก่บริษัทอื่น

ประวัติความเป็นมา

 1. 2560

  • เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คาดว่าจะเริ่มทำการซื้อขายวันแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
 2. 2559

  • จัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบิน Air Race 1 ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการแข่งขันเครื่องบินที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล จัดขึ้นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย
 3. กันยายน 2557

  • บริษัทฯ ได้ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
 4. มีนาคม 2554

  • จัดงาน “The 31st Bangkok International Motor Show” โดยได้ย้ายสถานที่จัดงานมายังที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 5. กรกฎาคม 2552

  • จัดงานมหกรรมยานยนต์รถมือสองและยนต์กรรมนำเข้า (Bangkok Used Car & Imported Car Show) ขึ้นครั้งแรกที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 6. เมษายน 2541

  • จัดงาน “The 19th International Bangkok Motor Show” โดยได้ย้ายสถานที่จัดงานมายังที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกรุงเทพมหานคร (ไบเทค บางนา)
 7. เมษายน 2529

  • จัดงาน “Bangkok Motor Show” ครั้งที่ 7 และได้เปลี่ยนชื่องานเป็น “The 7th International Bangkok Motor Show”
 8. เมษายน 2525

  • บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายนิตยสารด้านยานยนต์
 9. พฤศจิกายน 2523

  • จัดงาน “Bangkok Motor Show” ครั้งที่ 2 โดยได้ย้ายสถานที่จัดงานมายังสวนอัมพร
 10. เมษายน 2522

  • จัดงาน “มหกรรมรถยนต์” ครั้งที่ 1 (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Bangkok International Motor Show) ขึ้นครั้งแรกที่สวนลุมพินี
 11. ตุลาคม 2513

  • ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดกรังด์ปรีซ์
  • เปิดตัวนิตยสารฉบับแรก คือ “นิตยสารกรังด์ปรีซ์” ซึ่งเป็นนิตยสารที่รวบรวมเนื้อหาในวงการ ยานยนต์ การทดสอบรถ ข้อมูลรถใหม่ งานแสดงรถยนต์ ข้อมูลทางด้านเทคนิค รวมถึงกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาเกี่ยวกับรถยนต์ ฯลฯ

แผนภูมิองค์กร

โครงสร้างการจัดการ

นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ

คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาดและการขาย

คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ

คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านผลิตสื่อ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาดและการขาย

คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ

คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านผลิตสื่อ

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาดและการขาย

คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ

คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านผลิตสื่อ

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาดและการขาย

คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ

คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านผลิตสื่อ

รางวัลและการรับรอง

 • รางวัลชนะเลิศ Bronze Award
  ประเภท โปสเตอร์ (Poster) - โปสเตอร์มอเตอร์โชว์ครั้งที่ 38
  ปี 2017 / 2560
 • รางวัลชนะเลิศ Bronze Award

  ประเภท นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น  (Sheetfed Magazines and Journals) - Bronze Award นิตยสาร Vintage Life ฉบับ 13
  ปี 2017 / 2560

 • รางวัลรองชนะเลิศ SILVER AWARD

  ประเภท นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น
  Sheetfed Magazine And Journals
  ปี 2016 / 2559

 • รางวัลรองชนะเลิศ SILVER AWARD

  ประเภท แค็ตตาล็อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า
  Brochures,Booklets, Catalogues and Newsletter – More than 16 pages excluding cover
  ปี 2016 / 2559

 • รางวัลรองชนะเลิศ BRONZE AWARD

  ประเภท โปสเตอร์
  Poster
  ปี 2015 / 2558

 • รางวัลรองชนะเลิศ BRONZE AWARD

  ประเภท นิตยสาร วาสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น
  Sheetfed Magazines And Journals
  ปี 2015 / 2558

 • รางวัลรองชนะเลิศ SILVER AWARD

  ประเภท นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น
  Sheetfed Magazines And Journals
  ปี 2014 / 2557